Cihazlar için EMC Direktifi

2004/108 / EC sayılı direktif, ekipmanın veya sabit kurulumların elektromanyetik emisyonlarını, diğer ekipmanın veya sabit tesislerin neden olduğu parazitlenmeyi önlemek için veya etkileşimden etkilenebileceği şekilde sınırlar.

Bu, elektrikli veya elektronik aletleri ve elektrikli veya elektronik parçaları içeren demirbaşları içerir. Üretici veya ithalatçı, ekipmanın mevcut yönergenin esas gerekliliklerini karşıladığını değerlendirmek için bir iç denetim prosedürü uygulamalıdır.

Mevcut ve gelecekteki direktif

2004/108/EC sayılı direktif

 Mevcut EMC Direktifi

Yönerge 2014/30/AB

19 Nisan 2016'da mevcut EMC Yönergesi yürürlükten kalkmış olup, 2014/30/AB Yönergesi ile değiştirilmiştir.

 

CE ??areti Elektromanyetik Uyumluluk CE ??areti Elektromanyetik Uyumluluk Holland Shielding Systems B.V. Holland Shielding Systems B.V.
Rated 4.6/5 based on 7 customer reviews
In stock
Product description: CE ??areti Elektromanyetik Uyumluluk

Korumalı raflar

1500

Klipsli PCB ekranlama sistemi