CE İşareti

CE işareti nedir?

CE üretici kuruluş tarafından verilen ve ürünün temel (asgari) Avrupa kriterine uyduğunu beyan eden bir açıklamadır. Örneğin, güvenliğe ilişkin, çevre ve kullanıcı sağlığı açısından EMC yönergesi. Bu açıklama görünür şekilde ürünün üzerinde CE sembolü olarak bulunur. Risklere bağlı olarak, yapılan açıklamanın onaylanıp onaylanmadığı, Onaylanmış Kuruluş diye adlandırılan bağımsız bir üçüncü şahıs tarafından test edilir ve ürün grubu başına bir belirleme yapılır.

Eğer ilgili ürün için tüm uygulanabilir Avrupa standardına eşdeğer kriterlerle bir uyum varsa, o zaman yasal olarak "yönerge kaynaklı talepler için uygunuk varsayımı" vardır.

Üçüncü şahıs tarafından yönetilen Avrupa standartlarında geçerli olan bir test uygunluğun varsayımını doğrular. Bundan başka, çeşitli yönergelere ve sonuç olarak Avrupa Standartlarına, örneğin EMC Yönergesi ve Düşük Voltaj Yönergesi kombinasyonuna uygunluk gerekli olabilir.

 

.

CE
CE Marking

CE Uyumluluk İşareti

 • CE uyumluluk işareti aşağıdaki biçimde CE harflerinden oluşur:

  CE Marking

  Eğer CE işareti küçültülmüş ya da büyütülmüş ise oran korunmalıdır.
  Diğer durumları kapsayan diğer yönergelerin konusu aparatlar olduğunda ve bu durumlar CE uygunluk işaretini sağladığında, söz konusu durumlar tertibatların diğer yönergelere uygun olduğu varsayımının bir göstergesi olur.
  Bununla birlikte bu yönergelerin bir ya da daha fazlası üreticiye geçiş sürecinde hangi düzenlemelere başvuracağını bilmesini sağlar, CE işareti sadece üretici tarafından başvurulmuş Yönergelerin uygunluğuna işaret eder. Bu durumda, başvurulan yönergelerin ayrıntıları belgelerde, duyurularda ya da yönergeler tarafından istenen talimatlarda ve beraberindeki bu tür aparatlarda verimelidir.
  CE işaretinin çeşitli bileşenleri özünde 5 mm.’den az olmamak şartı ile aynı dikey boyutta olmalıdır.


 

 

CE Isareti CE Isareti Holland Shielding Systems B.V. Holland Shielding Systems B.V.
Rated 4.8/5 based on 14 customer reviews
In stock
Product description:

Korumalı raflar

1500

Klipsli PCB ekranlama sistemi