Konum üzerinde düşük frekanslı ve yüksek frekanslı alan kuvveti ölçümleri

Ölçümler, müşteri tarafından belirlenen herhangi bir yerde düşük frekanslı spektrumda (0 Hz DC - 30 MHz) ve yüksek frekans spektrumunda (9 kHz - 22 GHz) yürütülebilir

Yerinde, düşük frekanslı ve yüksek frekanslı alan gücü ölçümleri

Elektromanyetik alanlar, elektronikle karışıma neden olur ya da insanların sağlığını etkileyebilir. Bunu erken bir safhada farkına varmak önemlidir. Bu gelecekte bir inşaat alanında veya sürmekte olan bir inşaatta uygulanabilir, böylece bütçe aşımı gerçekleşmez. Alan gücü ölçümleri sayesinde varolan elektromanyetik alanların yayılan radyasyonun planı çıkarılabilir, bunlardan birkaçı: GSM, UMTS antenleri ve transformatör alanlarıdır. Bu ölçümlere dayanarak, hassas ölçümlerin yapılacağı odalardan en iyi olanına karar verilebilir, örneğin; hastaneler veya nano laboratuvarlar. Son olarak, alan gücü ölçümleri karışım kaynaklarını belirleyebilir ve varolan taralı alanların ve Faraday kafeslerinin planlı kontrolünün bir parçası olabilir.


Manyetik alan gücü ELF ölçümleri

Yüksek akımların dolaştığı kurumların etrafındaki düşük frekans spektrumu olan (1 Hz - 300 kHz) manyetik alanlarda ölçümler yapılabilir. Birçok durumda frekans 50/60 Hz'dir, örneğin; transformatör alanlarında, hava hatlarında, elektrik dağıtım sistemlerinde, santral kabinlerinde ve yüksek voltajlı kablolara yakın yerlerde, tren ve yeraltı demiryolu hatlarında.


Elektrik alanı gücü EMF ölçümleri

Benzer ölçümler, yüksek frekanslı spektrumlarda (300 kHz -22 GHz) aralarında C2000, GSM ve UMTS kulelerinin, radar sistemlerinin, kablosuz cihazların da bulunduğu aktarım ekipmanları/kurulumları tarafından üretilen elektrik alanlarını ölçmek için yapılabilir. ICNIRP standartlarını karşılamak için testler yapılabilir ya da SBM-2008 gibi alternatif sağlık önerileri verilebilir.

Uygulamalar

 • Ana hat
 • Elektromanyetik alanlar (V/m) ya da (W/m2)
 • EMF ölçümü
 • ELF transformatör odası ölçümü (nano Tesla)
 • Karışım kaynaklarının belirlenmesi
 • Sağlık, çevre, lisanslar, arbo düzenlemeleri için kurulu normlar
 • Hassas ölçümler için odaların konumuna karar verme
 • Ekranlı alanların kontrolü
 • Karşı tarafın değerlendirmesi
Inhouse antenna calibration
Kurumiçi anten kalibrasyonu

Neden ölçüm yapılmalı?

Elektromanyetik radyasyona teorik bir açıdan yaklaşmak çok karmaşık bir durumdur - çevredeki pek çok değişken göz önünde bulundurulduğunda imkansız olduğu söylenebilir. Bu nedenle, hakim elektromanyetik alanların planını çıkarmak ve olası karışım kaynaklarını belirlemek için, yerinde ölçüm genellikle önemlidir.


Avantajlar

 • Yerinde ölçüm
 • Uygunmaliyetli
 • Net raporlama
 • Tüm tarama/ekranlama disiplinlerinde uzmanlık
 • Alanların daralmasıyla ilgili öneriler
 • Belgeleme

Yaygın alanlar ve önerilen standartlar

Manyetik ve elektriksel alanlar için Sağlık Konseyi tarafından belirlenen Telekomünikasyon Kanunu çerçevesinde önerilen standartlar bulunmaktadır. Özellikle manyetik alanların insan sağlığını tehdit ettiği düşünülmektedir; örneğin manyetik alanlara maruz kalmak ve çocuklarda lösemi görülmesi arasındaki bağlantı konusunda yaygın bir endişe vardır. Ayrıca, manyetik alanlara maruz kalınması ile bağlantılı pek çok sağlık şikayeti bulunmaktadır, örneğin; baş ağrıları, depresyon, uykusuzluk.


Hassas ölçüm odasının konumuna karar verme

Bir binanın yapımı esnasında ya da yeniden biçimlendirme sırasında varolan hakim elektromanyetik alanların bir haritası yapıldığında, öneriler hassas ölçüm odasının optimal konumuna göre yapılabilir.

Faraday kafeslerinin ölçümlerinin incelenmesi

Her Faraday kafesinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu durum, kapının işçiliğini kapsamaz, çünkü bir kafesin ‘sızıntılı’ hale gelmesinin pek çok gözle görünmeyen nedeni olabilir, bu nedenle de kafes özelliklerine uygun olarak çalışmaz duruma gelir. Bunu kontrol etmek için, yerinde kontrol ölçümleri uygulamaktayız. Ölçümden sonra bir sertifika verilir. Periyodik ölçümler, hastaneler ve ISO (9000) belgeli firmalar için önemlidir.


Referanslar:

Müşteri portföyümüzden seçilmiş birkaç isim

Holland Shielding Systems B.V. Avrupa ve dünya çapında Full Spectrum Magnetic DC & AC ve elektromanyetik EMF konularında profesyonel araştırmalar yapmaktadır.

Aşağıda düşükten yüksek frekansa kadar ölçebildiğimiz frekansları görebilirsiniz:
(Ölçümlerimizle ilgili detaylı bilgi için bize ulaşınız.)

 • Kendiliğinden alan şiddeti ölçümleri
 • ELF-alan şiddeti ölçümleri
 • VLF-alan şiddeti ölçümleri
 • LF-alan şiddeti ölçümleri
 • MF-alan şiddeti ölçümü
 • HF-alan şiddeti ölçümleri
 • VHF-alan şiddeti ölçümleri
 • UHF-alan şiddeti ölçümleri
 • SHF-alan gücü ölçümleri
 • EHF-alan şiddeti ölçümleri
Magnetic field strength measurement after EMI shielding
Ekranlama sonrası manyetik alan gücü ölçümü
Electric field strength measurement on location
Yerinde elektrik alan gücü ölçümü
Yerinde alan gücü ölçümü
İndirgeme ölçümü için kurulum
 UMTS/GSM anteni
Analyse elektromagnetische meting
Elektromanyetik Analiz Ölçümü  
Demping karakteristiek + calibratie meting
Sönümleme özellikleri + ölçüm kalibrasyonu
Reductie prestatie metingen 9KHz tot 22GHz
9KHz'den 22GHz'ye kadar olan redüksiyon performansı
Opstelling test-antenne in mu-copper afgeschermde ruimte
Çizim testi anteni, mu copper tarayıcılı oda
The electromagnetic spectrum

 

 

Arzu eder misiniz...

Ile ilgili ürünler Emisyon ve bağışıklık testi

Nasıl sipariş verilir?

CE testinden önce

Faraday kafesleri ve muhafazaları üzerinde ölçümler

İletken emisyon ölçümü

İletken EMP testi